D YÖNETİM HİZMETLERİ

  • (0232) 832 11 88
  • info@deyonetim.com

SİTE YÖNETİMİ

SİTE YÖNETİMİ;

D Yönetimi’nin  bu konudaki hizmet adımları aşağıdaki gibidir.

  • Site sakinlerini bilgilendirme ve site tanıtım elkitabının dağıtılması
  • Web sitesinin kurulması yönetimin şeffaflığının sağlanması
  • Site Yönetim planının değerlendirilmesi ve uygulanması
  • Site İşletme Projesinin yapılması ve tüm kat maliklerine tebliğ edilmesi
  • Yıllık Olağan ya da Olağanüstü toplantıların düzenlenmesi
  • Site sakinleri memnuniyet araştırması ve değerlendirmesi
  • Siteyle ilgili tüm resmi evrakların kabulü, yazışmaların yapılması dosyalanması.
  • Yıllık faaliyet raporunun yılsonunda genel kurula sunulması