D YÖNETİM HİZMETLERİ

  • (0232) 832 11 88
  • info@deyonetim.com

D YÖNETİM İLE ÇALIŞMANIN İLK ADIMI

1.AŞAMA

Bizimle çalışmak istediğinizde binanız tarafımızdan incelenmektedir

Binanıza özel bir teklif hazırlanmaktadır.

Hangi yönetim hizmetlerinin verileceği

Yönetim hizmetlerinin bedelinin ne olacağı

Kat malikleri kurulunda ne karar almanız gerektiği

Nasıl bir sözleşme yapılacağı

2.AŞAMA

Binanızla ilgili doğru bilgilere ulaşmanız gerekmektedir. Bu nedenle aşağıdaki formları tamamlamanızı gerekir.

Hukuki durum tespiti formu (yönetim planı,imtiyazlı bölümler.vs)

Fiziki durum tespiti formu (demirbaşlar,bakım sözleşmeleri..vs)

Personel tespit formu (çalışanların özlük bilgileri,kıdem tazminat fonu,izin durumları.vs)

Oturanların bilgi formu (malikler,kiracılar.vs)

Geçmiş dönem bilgileri(faturalar,yıllık faaliyet raporu,denetim raporu.vs)

3.AŞAMA

Profesyonel yönetime geçişin son aşamasıdır.

Yoksa işletme projesi yapılması

Kat maliklerinin toplantıya çağrılması ve denetim mekanizmasının oluşturulması

Yıllık iş programının yapılması